1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato pirkėjo – prekes įsigyjančio asmens (toliau – „Pirkėjas“) ir pardavėjo – MB Inovatyvios dermatologijos centras (toliau – „Pardavėjas“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.skin.lt (toliau – „elektroninė parduotuvė“).

1.2. Pardavėjas platina elektroninius dovanų kuponus (toliau – „kuponas“) – tai internetu parduodamas blankas su kupono informacija, kuris patvirtina Pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia teisę gauti Pardavėjo teikiamas paslaugas už kupone nurodytą sumą.

1.3. Pirkėjas, pateikdamas kuponų užsakymą, patvirtina, jog su šiomis Taisyklėmis susipažino, suprato ir įsipareigoja jų laikytis.

1.4. Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio įspėjimo  papildyti ar pakeisti šias Taisykles. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus svetainėje www.skin.lt. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti kuponus elektroninėje parduotuvėje.

 

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su mūsų Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Apmokėti”.

2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugoma elektroninėje parduotuvėje.

 

3. Pardavėjo teisės

3.1. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

3.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už kuponus per 3 (tris) darbo dienas.

 

4. Kuponų kaina

4.1. Kainos elektroninėje parduotuvėje yra nurodomos su PVM.

4.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų kuponų kainas.

 

5. Kuponų pristatymas

5.1. Dovanų kuponas išsiunčiamas Pirkėjo pateiktu adresu per 1 (vieną) darbo dieną nuo kupono apmokėjimo, jeigu pirkimo metu Pirkėjas pasirinko „Nemokamas pristatymas paštu Lietuvoje“.

5.2. Dovanų kuponas siunčiamas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

5.3. Dovanų kupono siuntimas yra nemokamas.

5.4. Nepriklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo, Pirkėjas gauna elektroninę kupono versiją elektroniniu paštu, kurį nurodė pirkimo metu.

 

6. Paslaugų teikimo taisyklės

6.1. Kuponas suteikia teisę kupono turėtojui naudotis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis už sumą, nurodytą kupone. Būtina registruotis iš anksto telefonais, nurodytais kupone.

6.2. Kupone turi būti nurodyta: kupono turėtojo vardas, kupono išdavimo data bei galiojimo data, kupono vertė eurais bei kupono numeris. Papildomai gali būti nurodyta, nuo ko kuponas yra įteiktas.

6.3. Kuponas galioja 6 mėnesius nuo įsigijimo datos.

6.3. Neatvykus į registruotą konsultaciją/procedūrą ir apie tai nepranešus prieš 8 darbo valandas, konsultacijos/procedūros kaina minusuojama iš kupono sumos.

 

7. Kupono atšaukimo/grąžinimo/pratęsimo taisyklės

7.1. Kuponas į pinigus nekeičiamas.

7.2. Pinigai už įsigytą kuponą negražinami.

7.3. Kuponas gali būti perleistas kitam asmeniui tik kupono turėtojui atvykus į MB Inovatyvios dermatologijos centrą, Ateities g. 31 B, Vilnius.

7.4. Kupono galiojimą galima pratęsti vieną kartą maksimaliam 3 mėnesių laikotarpiui. Tai būtina padaryti dar nesibaigus kupono galiojimo laikui.

 

8. Atsakomybė

8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pirkimo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų pirkimo formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.

8.3. Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

8.4. Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių (negautų pajamų ir pan.).

8.5. Pardavėjas neatsako už elektroninės parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi elektroninė parduotuvė, teikimui.

 

9. Asmens duomenys

9.1. Įsigyti kuponus elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali įvesdamas pirkimo formoje prašomus duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir prekių pristatymo adresą. Jeigu Pirkėjas yra juridinis asmuo, turi įvesti įmonės pavadinimą, įmonės kodą bei PVM mokėtojo kodą.

9.2. Vykdyti elektroninę registraciją, Pirkėjas gali įvesdamas registracijos formoje prašomus duomenis: vardą, telefono numerį, el.pašto adresą, bei rūpimą klausimą.

9.3. Pirkėjui davus sutikimą Pardavėjui siųsti el. paštu naujienlaiškius, Pirkėjas gali bet kada informuoti Pardavėją, kad nenori, kad naujienlaiškis būtų siunčiamas;

9.4. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog aukščiau pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Šio sutikimo Pirkėjas bet kada gali atsisakyti informuodamas Pardavėją el. paštu.

9.5. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi kuponų pardavimo, Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

9.6. Asmens duomenys trečioms šalims yra neteikiami;

9.7. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų subjektas turi būti informuotas apie galimybę bet kada pareikalauti, kad jo duomenys būtų sunaikinti, kreipdamasis į Pardavėją.

9.8. Pirkėjas turi teisę susipažinti su jo asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jo asmens duomenis bei teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys.

 

10. Privatumo politika

10.1. Pirkėjas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Pirkėjo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti kreipdamasis į Pardavėją adresu: Ateities g. 31 B, Vilnius, telefonu: +37062111170, el. paštu: info@skin.lt.

10.2. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus kreipdamasis į Ateities g. 31 B, Vilnius, telefonu: +37062111170, el. paštu: info@skin.lt.

10.3. Pirkėjas turi teisę  reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų kreipdamasis į Pardavėją adresu: Ateities g. 31 B, Vilnius, telefonu: +37062111170, el. paštu: info@skin.lt.

10.4. Pardavėjas turi teisę keisti šią privatumo politiką. Tolimesnis naudojimasis tinklapio www.skin.lt paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi.

 

11. Slapukai

Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę. Mes naudojame Google Analytics naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose.

 

12. Trečiųjų šalių interneto svetainės

www.skin.lt svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

 

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.